2012. szeptember 21., péntek

Írás a keresztennem neveztek Mesternek
nem kérdeztek engem
nem neveztek Világosságnak
nem láttok engem
nem neveztek Irgalmasnak
nem bíztok bennem
nem neveztek Bölcsnek
nem követtek engem  
nem neveztek Igazságnak
nem féltek engem
nem neveztek Életnek
nem kerestek engem
ha mindörökre elvesztek
engem ne okozzatok


2012. szeptember 20., csütörtök

Jövőre 175 éves a csárdásApám Nem így akartuk című emlékiratából (NIS Kiadó, Kolozsvár, 2012) tudom, hogy javaslatára három éves koromban Kolozsváron a csárdás századik évfordulója alkalmából hatalmas táncmulatságot rendeztek.
Ezek szerint jövő februárban, éppen farsang idején lesz legkedveltebb népi táncunk 175 esztendős. Sietve idézem a könyvből az eseményt bizonyító sorokat, s remélem művelődésben és hagyományőrzésben jeleskedő egyesületeink kapva kapnak az alkalmon, hogy e tánchoz méltó fergeteges sikerű rendezvényt szervezzenek.
„Régi újságok között tallózva, olvastam, hogy. 1838. február 19-én, az arisztokráciával nem törődve, gróf Károlyi Mihály feleségének nagyapja Nagyváradon, bátor volt eltáncolni a magyar népi táncot, a csárdást. Az arisztokraták által rendezett zártkörű bálon történt. Azaz ötletem támadt, hogy rendezzük meg a csárdás 100 éves évfordulóját. Az elgondolásomat Bányai László főtitkárunk meglepődve hallgatta. Azt kérdezte bizonyíthatom-e, hogy éppen százéves az évforduló? Megmutattam az újságban megjelent tudósítást.
- Bravó Károly!- lelkesített.
Már csak a pénz hiányzott a terv véghezviteléhez. Ötventagú rendezőbizottságot alakítottunk. A bizottság tagjai fejenként 50 lejt fizettek. Kétszáz tiszteletjegyet nyomtattunk, amiket tehetős embereknek, grófoknak, főpapnak és más személyiségnek küldtünk. A címeket a Szent Mihály templom harangozójától kaptam.”
A meghívón ez a szöveg állt:
A Kolozsvári Magyar Dolgozók Szövetsége /MADOSZ/
1938. február 19-én este 9 órai kezdettel,
a Csárdás tánc 100 éves fennállásának évfordulója alkalmából nagy
TÁNCESTÉLYT
 rendez a Vasas otthon összes helyiségében /Str. Catedralei 7./
melyre ön és b. családját tisztelettel meghívja a rendezőség.
Belépti díj: személyjegy ára 25+2 lei.
A zenét Némedy László zenekara szolgáltatja.
Nagy konfetti, szerpentin csaták, tánc és szépségverseny, értékes díjakkal.
Vigalmi bizottság: Demeter János, Haltvich Árpád, Csákányovszky Károly Elnökök:Varga László, Gottner Gyuszi, Sárkány Jenő Alelnökök:Gáspár József, Spilovszki István, Fogarasi László Titkár: Tar Károly, Teremgazda:Sárkány József, Zenegazda,Gáspár Béla.
A szervezőkkel és a zenekarral együtt közel százan voltak. Ehhez a számhoz képest, elképzelhető, micsoda tömeges, egész Kolozsvárt megmozgató, sokáig emlékezetes rendezvény volt. Szép kihívás! Miért ne sikerülne nekünk is!